Mahepõllumajandus on säästva maakasutuse võtmetehnoloogia


                Mahepõllumajandus on säästva maakasutuse võtmetehnoloogia
Saksa teadlaste põhjalikus uuringus mahepõllumajanduse ökoloogilise ja sotsiaalse tulemuslikkuse kohta leiti, et seitsmest uuritud valdkonnast viies annab mahepõllumajandus parema tulemuse kui tavapõllumajandus.