Mart Järviku tõukas suurde skandaali isamaalasest justiitsministri halb nõu?

Mart Järviku jutus ilmnevad taas ebakõlad: maaeluministeeriumi põhimäärus sätestab sõnaselgelt, et minister esindab oma valitsemisala piires riiki kohtus või annab selleks volituse.

Mart Järviku tõukas suurde skandaali isamaalasest justiitsministri halb nõu?
Mart Järviku jutus ilmnevad taas ebakõlad: maaeluministeeriumi põhimäärus sätestab sõnaselgelt, et minister esindab oma valitsemisala piires riiki kohtus või annab selleks volituse.