Marti Kuusik soovib riigilt hüvitist

Marti Kuusik esitas halduskohtule kaebuse, milles taotleb peaminister Jüri Ratase 30. aprilli kirja õigusvastasuse tuvastamist ehk palub tuvastada, et ta vabastati ametist peaminister Jüri Ratase ettepanekul ning palub välja mõista kahjuhüvitise...

Marti Kuusik soovib riigilt hüvitist
Marti Kuusik esitas halduskohtule kaebuse, milles taotleb peaminister Jüri Ratase 30. aprilli kirja õigusvastasuse tuvastamist ehk palub tuvastada, et ta vabastati ametist peaminister Jüri Ratase ettepanekul ning palub välja mõista kahjuhüvitise kuue kuu ametipalga ulatuses 31 458,36 eurot.