Max Kaur: "Töötasude maksmise põhimõtted määrab palgajuhend."

Vastus artiklile "Jõhvi valitsemisstiil: hea palgaga töökohad omadele"Töötasude maksmise põhimõtted ja regulatsioonid määratakse kindlaks palgajuhendis. Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend on kinnitatud Jõhvi vallavolikogu 21. märtsi 2013...

Max Kaur:
Vastus artiklile "Jõhvi valitsemisstiil: hea palgaga töökohad omadele"Töötasude maksmise põhimõtted ja regulatsioonid määratakse kindlaks palgajuhendis. Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend on kinnitatud Jõhvi vallavolikogu 21. märtsi 2013 määrusega nr 114.