Meeri ja voliniku vestlus kinniste uste taga: "Oleme sõbrad, kui annan poole miljoni eest linna vara?"

Möödunud kolmapäeval pidi Pärnu Postimees Pärnu maakohtu kohtumäärusega lõpetama linnavolinik Ago Kalmeri kohtuistungil blogipidamise. Kohus põhjendas määrust sellega, et avalik blogipidamine tunnistajate sõnadest võib mõjutada järgnevaid ütlusi. Eile said kohtuasjas kuulatud tunnistajate ütlused, seega saame blogi avaldada. 

Meeri ja voliniku vestlus kinniste uste taga:
Möödunud kolmapäeval pidi Pärnu Postimees Pärnu maakohtu kohtumäärusega lõpetama linnavolinik Ago Kalmeri kohtuistungil blogipidamise. Kohus põhjendas määrust sellega, et avalik blogipidamine tunnistajate sõnadest võib mõjutada järgnevaid ütlusi. Eile said kohtuasjas kuulatud tunnistajate ütlused, seega saame blogi avaldada.