Miks on Valgma küla elanikud matkatee rajamise vastu

Vastuseks 24. septembril Järva Teatajas ilmunud artiklile «Ajaloolisele taliteele võib kujundada matkaraja» soovib osa Valgma elanikke avaldada teemast oma ettekujutuse.

Miks on Valgma küla elanikud matkatee rajamise vastu
Vastuseks 24. septembril Järva Teatajas ilmunud artiklile «Ajaloolisele taliteele võib kujundada matkaraja» soovib osa Valgma elanikke avaldada teemast oma ettekujutuse.