MTÜ Postitee asub kogukonna arengule hoogu andma

Kodanikuühenduste Sihtkapitali (KÜSK) vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavast taotlusvoorust sai rahastamisotsuse MTÜ Postitee projekt «Postitee koostöövõrgustiku jätkusuutliku juhtimis- ja finantseerimismudeli väljatöötamine».

MTÜ Postitee asub kogukonna arengule hoogu andma
Kodanikuühenduste Sihtkapitali (KÜSK) vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistavast taotlusvoorust sai rahastamisotsuse MTÜ Postitee projekt «Postitee koostöövõrgustiku jätkusuutliku juhtimis- ja finantseerimismudeli väljatöötamine».