Näokatted pole Eestis keelatud ehk Silver Kuusiku valearusaamad meeleavalduste korraldamise kohta

Põhiseaduse paragrahv 47 annab kõigile õiguse ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata. Eestis on vastavad põhimõtted kehtestatud korrakaitseseaduses.

Näokatted pole Eestis keelatud ehk Silver Kuusiku valearusaamad meeleavalduste korraldamise kohta
Põhiseaduse paragrahv 47 annab kõigile õiguse ilma eelneva loata rahumeelselt koguneda ja koosolekuid pidada. Seda õigust võib seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata. Eestis on vastavad põhimõtted kehtestatud korrakaitseseaduses.