Noortel oma viljelusvõistlus

Noortel oma viljelusvõistlus
Käesolev suvi ei olnud põllumehele kerge, aga seda suurema kogemuse said Maaülikooli taimekasvatuse tudengid, kelle ülesanne oli koolist omandatud teadmisi praktikas kasutada ja nende teadmiste varal kasvatada nisu ja otra võistlusel Miniviljelusvõistlus 2018.