Õige parkimine võib päästa hooneid ja inimelusid

Õige parkimine võib päästa hooneid ja inimelusid
Tuletõrje veevõtukohtade juurde peatumist või parkimist keelavaid liiklusmärke tavaliselt ei panda, ent neile juurdepääsu tõkestava sõiduki võib teisaldada.