Osades suitsulihades oli vähkitekitavaid aineid üle kümne korra piirnormist rohkem

Maaleht kirjutas täna, et veterinaar- ja toiduameti poolt võetud proovidest selgus, et neis paljudes oli vähki tekitavaid PAHe üle normi, osades suitsulihades lausa normist üle kümne korra rohkem.

Osades suitsulihades oli vähkitekitavaid aineid üle kümne korra piirnormist rohkem
Maaleht kirjutas täna, et veterinaar- ja toiduameti poolt võetud proovidest selgus, et neis paljudes oli vähki tekitavaid PAHe üle normi, osades suitsulihades lausa normist üle kümne korra rohkem.