Pärnakatel avaneb võimalus kohaliku jäätmekava kohta arvamust avaldada

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019–2023.

Pärnakatel avaneb võimalus kohaliku jäätmekava kohta arvamust avaldada
Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019–2023.