Pärnakatel on võimalik kohaliku jäätmekava kohta arvamust avaldada

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023.

Pärnakatel on võimalik kohaliku jäätmekava kohta arvamust avaldada
Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023.