Kommenteerimine

Palume hoiduda  kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.


Hea kommentaar:

1. sisaldab lisainfot vastaval teemal;

2. avaldab isiklikku arvamust koos põhjendusega

3. arvustab inimeste mõtteid, mitte isikuid endid

4. kommenteerib artikli tugevaid ja nõrku külgi

5. austab kommentaaride kirjutajaid ja lugejaid

6. on teravmeelne või huumorikas


Keelatud on:

1. teise inimese nime all kommenteerimine;

2.reklaam- ja üldlinkide lisamine;

3.seaduserikkumisele ärgitamine;

4.kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine;

5.inimväärikuse alandamine ja au teotamine;

6.teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine;

7.reklaami ja kuulutuste avaldamine.

Sobimatu kommentaari avastamisel võtke palun ühendust läbi kontaktlehe.

Lehele lisatud kommentaaride sisu eest leht ei vastuta.

Statistikana loetakse lehe külastajate arvu. Sinu IP-aadressi ei salvestata .