Uudised lehel

Kasutamise tingimused

UudisNet on uudiste agregaator, mis koondab ühte kohta Eesti/ välismaa erinevate väljaannete uudiseid.

Viibides UudisNet veebikeskkonnas annate nõusoleku täita kõiki alljärgnevaid kasutamise tingimusi.

Kui te ei ole kasutamise tingimustega nõus, palume Teid lahkuda meie veebilehelt.

UudisNet on õigus aeg-ajalt teha käesolevates tingimustes muudatusi. Tehtud muudatused avaldatakse lehel http://www.uudis.eu/page/2_uudised-lehel/  ja jõustuvad avaldamise hetkest.

Kui te peale muudatuste tegemist jätkate veebilehe UudisNet kasutamist, siis olete nõus tehtud muudatustega ja aktsepteerite neid.


Vastutusest loobumine

UudisNet ei ole uudisteagentuur ega produtseeri oma materjale.

Kõik veebilehel avaldatud materjalid (tekstid, video- ning audiomaterjal, pildid jm.) on agregeeritud mitmelt väljaandjalt RSS-voogude teel. Kõik eelpooltoodud materjal kuulub selle avaldajale.

Seoses sellega ei vastuta UudisNet veebilehel avaldatud materjalide eest.

Kui kasutate kõnealuseid materjale, siis teete seda omal vastutusel.

Samas ei võta UudisNet endale vastutust mis tahes tagajärgede ja kahju eest, mis tuleneb veebilehe kasutamisest või veebilehel äratoodud teabest.


Mis on RSS vood?


RSS  on XML-il põhinev andmevorming (uudistevoo vormingu standard) Internetis kasutamiseks, peamiselt veebilehtede sisukorra või uudiste kokkuvõtete tegemiseks.

RSS põhineb XMLil.

RSSi levikule on kaasa aidanud ajaveebide suur populaarsus, sest RSS-vormingus kokkuvõtted on mugav vahend operatiivse info saamiseks huvipakkuva lehekülje muutmisest.

Viimasel ajal on RSSi üha rohkem hakatud kasutama ka meeskonnatöövahendites paljusid meeskonnaliikmeid puudutava info edastamiseks. Tavaliselt koostatakse uudisvoog (inglise keeles RSS-feed) internetilehekülje või mõne muu seotud allika muutumisel automaatselt.

Täpsemalt RSS voogude kohta saab lugeda SIIT  .