Palved ei aidanud: kirikud peavad esitama tegelikud kasusaajad

Palved ei aidanud: kirikud peavad esitama tegelikud kasusaajad
Rahandusministeerium ei pea võimalikuks vabastada mittetulundusühinguid äriregistrile tegelike kasusaajate andmete esitamise kohustusest ning seetõttu peavad vastavad andmed esitama ka usulised ühendused.