Piret Rammul: üritused näitavad elujõudu

Hiljuti ametisse asunud vallajuht on seisukohal, et head kuvandit aitavad luua eelkõige huvitavad ettevõtmised, mis meelitavad osalema ka kaugemalt tulijaid.

Piret Rammul: üritused näitavad elujõudu
Hiljuti ametisse asunud vallajuht on seisukohal, et head kuvandit aitavad luua eelkõige huvitavad ettevõtmised, mis meelitavad osalema ka kaugemalt tulijaid.