Politsei: eelhääletamise ajal on keelatud valimisagitatsioon valimisjaoskondades

Neljapäevast pühapäevani kestavad riigikogu valimiste eelhääletused maakonnakeskustes ning 25.–27. veebruarini kõigis valimisjaoskondades, kuid nendel aegadel on valimisagitatsioon valimiskohtades keelatud.

Politsei: eelhääletamise ajal on keelatud valimisagitatsioon valimisjaoskondades
Neljapäevast pühapäevani kestavad riigikogu valimiste eelhääletused maakonnakeskustes ning 25.–27. veebruarini kõigis valimisjaoskondades, kuid nendel aegadel on valimisagitatsioon valimiskohtades keelatud.