Põllumajandustootmises tekkiv ammoniaagiheide on inimesele surmav

90% ammoniaagiheitest tekib põllumajanduses. Õhusaaste on endiselt peamine keskkonnast tulenev enneaegsete surmade põhjus. Maaeluministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist Sandra Salom kirjutab Maablogis saaste vähendamies võimalustest.

Põllumajandustootmises tekkiv ammoniaagiheide on inimesele surmav
90% ammoniaagiheitest tekib põllumajanduses. Õhusaaste on endiselt peamine keskkonnast tulenev enneaegsete surmade põhjus. Maaeluministeeriumi põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist Sandra Salom kirjutab Maablogis saaste vähendamies võimalustest.