Põllumehed kutsuvad põldudel olevaid haneparvi vaatama ja heidutama

Põllumeestele on põldudel taimi hävitavad ja seemneid söövad haned üha suurem probleem ja nad kutsuvad linnuhuvilisi põldudele linde vaatlema ja peletama.

Põllumehed kutsuvad põldudel olevaid haneparvi vaatama ja heidutama
Põllumeestele on põldudel taimi hävitavad ja seemneid söövad haned üha suurem probleem ja nad kutsuvad linnuhuvilisi põldudele linde vaatlema ja peletama.