Postdramaatiline stress ja «teatri» traditsioon

Lisaks sellele, et «Enneminevik» on Mart Kangro pihtimuslik, tundlik ja iseväärtuslik kunstiteos, pakub lavastus ka omamoodi etenduskunsti manuaali või leksikoni, rikastamaks juba mõnda aega aegunud keelekonflikti «postdramaatilist stressi»...

Postdramaatiline stress ja «teatri» traditsioon
Lisaks sellele, et «Enneminevik» on Mart Kangro pihtimuslik, tundlik ja iseväärtuslik kunstiteos, pakub lavastus ka omamoodi etenduskunsti manuaali või leksikoni, rikastamaks juba mõnda aega aegunud keelekonflikti «postdramaatilist stressi» põdevate teooriataustaga noorema põlve teatriuurijate ning valdavalt pisut vanemate, lugu, psühholoogilist läbielamist või selgelt sõnastatud sotsiaalseid üldistusi apologiseerivate «teatri» apologeetide vahel.