Probleemid postiteenuse osutamisel ja Eesti Post AS finantsolukord

Väliskaubandus- ja IT-minister, rahandusminister, riigihalduse minister, majandus- ja taristuminister, Eesti Posti AS nõukogu. Lugupeetud ministrid ja Eesti Post AS nõukogu! Postiteenus kuulub koos teiste inimestele igapäevaselt vajalike teenustega üldhuviteenuste hulka Euroopa Liidu mõistes. Selle kohta kehtib Euroopa üldhuviteenuste kvaliteediraamistik, mis seab eesmärgiks tagada kõigile Euroopa kodanikele ligipääs kvaliteetsetele ja taskukohastele üldhuviteenustele. Kvaliteediraamistikku aktsepteerides on Eesti […]

Probleemid postiteenuse osutamisel ja Eesti Post AS finantsolukord
Väliskaubandus- ja IT-minister, rahandusminister, riigihalduse minister, majandus- ja taristuminister, Eesti Posti AS nõukogu. Lugupeetud ministrid ja Eesti Post AS nõukogu! Postiteenus kuulub koos teiste inimestele igapäevaselt vajalike teenustega üldhuviteenuste hulka Euroopa Liidu mõistes. Selle kohta kehtib Euroopa üldhuviteenuste kvaliteediraamistik, mis seab eesmärgiks tagada kõigile Euroopa kodanikele ligipääs kvaliteetsetele ja taskukohastele üldhuviteenustele. Kvaliteediraamistikku aktsepteerides on Eesti […]