Reisijatevedu Rakvere–Kunda raudteel vajaks ministri väitel suuri investeeringuid

Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul eeldaks Kunda sadama ühendamine raudteega ja reisijateveo avamine Rakvere–Kunda raudteelõigul suuremamahulisi investeeringuid.

Reisijatevedu Rakvere–Kunda raudteel vajaks ministri väitel suuri investeeringuid
Majandus- ja taristuministri Taavi Aasa sõnul eeldaks Kunda sadama ühendamine raudteega ja reisijateveo avamine Rakvere–Kunda raudteelõigul suuremamahulisi investeeringuid.