Riik alustab digiriigi visiooni loomist järgmiseks kümnendiks

Tänane e-Eesti tulevikukonverents on avalöögiks uue infoühiskonna arengukava loomisel, mille sihiks on järgmise aasta lõpuks leppida kokku Eesti infoühiskonna strateegilises arenguplaanis aastateks 2021+.

Riik alustab digiriigi visiooni loomist järgmiseks kümnendiks
Tänane e-Eesti tulevikukonverents on avalöögiks uue infoühiskonna arengukava loomisel, mille sihiks on järgmise aasta lõpuks leppida kokku Eesti infoühiskonna strateegilises arenguplaanis aastateks 2021+.