Riik saab andmeteaduse kompetentsikeskuse

Riik saab andmeteaduse kompetentsikeskuse
Andmeteaduse kompetentsikeskuseks muutuv statistikaamet hakkab riiklikes andmekogudes olevaid andmeid laialdasemalt ristkasutama, vähendades andmeesitajate halduskoormust.