Riina Solman PPA ankeeti "ema" ja "isa" tagasitoomisest: lapsel on ikka isa ja ema, mitte kaks sooneutraalset vanemat

Aprilli alguses kajastas meedia, et PPA kaotas lapsele esmakordse passi taotlemise ankeedist ära terminid "ema" ja "isa" ning asendas need terminiga "vanem".

Riina Solman PPA ankeeti
Aprilli alguses kajastas meedia, et PPA kaotas lapsele esmakordse passi taotlemise ankeedist ära terminid "ema" ja "isa" ning asendas need terminiga "vanem".