RMK kaardirakendus võimaldab metsatöödel silma peal hoida

RMK valduses on üle 1,4 miljoni hektari maad, millest valdav osa – enam kui üks miljon hektarit – on metsamaa. Ülejäänud osa moodustavad märgalad, poollooduslikud kooslused, järved ja teised maatükid. See on kolmandik Eestimaast ja 47% Eesti...

RMK kaardirakendus võimaldab metsatöödel silma peal hoida
RMK valduses on üle 1,4 miljoni hektari maad, millest valdav osa – enam kui üks miljon hektarit – on metsamaa. Ülejäänud osa moodustavad märgalad, poollooduslikud kooslused, järved ja teised maatükid. See on kolmandik Eestimaast ja 47% Eesti metsamaast. Uues RMK kaardirakenduses näeb RMK valduses olevat maad ning seal tehtud ja kavandatud tööde infot.