Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöördujate arv kasvab sadadesse

Sotsiaalministeerium prognoosib, et käesoleval aastal kasvab seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöördujate arv kahesajani, samas kui ülemöödunud aastal oli pöördujaid vaid 55 ja eelmisel aastal 92.

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöördujate arv kasvab sadadesse
Sotsiaalministeerium prognoosib, et käesoleval aastal kasvab seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöördujate arv kahesajani, samas kui ülemöödunud aastal oli pöördujaid vaid 55 ja eelmisel aastal 92.