Sidemetest Saksamaa sõprusringkonnaga

Sidemetest Saksamaa sõprusringkonnaga
Saarte praostkonnal on pikaajalised sõprussidemed sõpruspraostkondadega Ahvenamaal ja Saksamaal.