Sisekaitseakadeemia sisseastumisperiood algab tavapärasest palju varem

Eesti sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste koolitav kõrgkool sisekaitseakadeemia avab tänasest, 11. veebruarist uksed kõigile uutele sisseastujatele. 2019. aastal võtab akadeemia avaliku konkursi käigus vastu 245 õppurit, keda on 30 võrra enam kui möödunud aastal.

Sisekaitseakadeemia sisseastumisperiood algab tavapärasest palju varem
Eesti sisejulgeoleku valdkonna spetsialiste koolitav kõrgkool sisekaitseakadeemia avab tänasest, 11. veebruarist uksed kõigile uutele sisseastujatele. 2019. aastal võtab akadeemia avaliku konkursi käigus vastu 245 õppurit, keda on 30 võrra enam kui möödunud aastal.