Sooideoloogia rahvusvaheline läbimurre

Soome filosoof ja kasvatusteadlane Tapio Puolimatka kirjutab inimkäsitluse muutumisest seksuaalideoloogiaks. Sooideoloogiaks nimetab autor sellist nägemust, mille kohaselt inimese sugu on subjektiivne, enesemääratlusel põhinev käsitlus, mitte...

Sooideoloogia rahvusvaheline läbimurre

Soome filosoof ja kasvatusteadlane Tapio Puolimatka kirjutab inimkäsitluse muutumisest seksuaalideoloogiaks. Sooideoloogiaks nimetab autor sellist nägemust, mille kohaselt inimese sugu on subjektiivne, enesemääratlusel põhinev käsitlus, mitte naise ja mehe objektiivsetel bioloogilistel tunnustel põhinev tõsiasi. Selle ideoloogia kandjatel on õnnestunud oma tahe suruda peale maailmaorganisatsioonidele, kes seda parasjagu üllaste ideede ja ilusate sõnade suitsukatte all täide viivad. […]

The post Sooideoloogia rahvusvaheline läbimurre appeared first on Objektiiv.