Sotsiaalministeerium võimestab maksuraha abil homoliikumist

Sotsiaalministeerium põhjendab raha eraldamist seksuaalvähemustele Eesti ühiskonnas levinud ja negatiivsetel eelarvamustel ning stereotüüpidel põhinevate hoiakutega vähemusgruppidesse kuuluvate inimeste suhtes. Seetõttu ootab riigivõim seksuaalvähemuste...

Sotsiaalministeerium võimestab maksuraha abil homoliikumist
HomorusikasSotsiaalministeerium põhjendab raha eraldamist seksuaalvähemustele Eesti ühiskonnas levinud ja negatiivsetel eelarvamustel ning stereotüüpidel põhinevate hoiakutega vähemusgruppidesse kuuluvate inimeste suhtes. Seetõttu ootab riigivõim seksuaalvähemuste ühenduselt ühiskonna teadlikkuse tõstmist ja osalemist poliitikakujundamise protsessides. Kõike seda võib lugeda strateegilise partnerluse taotlusvooru kutsest. „Eeskätt on suhtumine negatiivne teistsuguse etnilise päritolu, nahavärvi ja/või võõra religioosse või kultuuritaustaga inimeste suhtes, samuti seksuaal- ja soovähemuste suhtes,“ leiab ministeerium. Ka üldine suhtumine võrdse kohtlemisega seotud küsimustesse on pigem ...

The post Sotsiaalministeerium võimestab maksuraha abil homoliikumist appeared first on Objektiiv.