Stalin 1939. aasta augustis: Saksamaa annab meile täieliku tegevusvabaduse Balti riikides

Reedel möödub 80 aastat Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimisest. Seda verist pakti võib lugeda II maailmasõja vallapäästjaks. Seega meenutame Jossif Stalini Euroopa Postitus Stalin 1939. aasta augustis: Saksamaa annab meile täieliku tegevusvabaduse...

Stalin 1939. aasta augustis: Saksamaa annab meile täieliku tegevusvabaduse Balti riikides

Reedel möödub 80 aastat Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimisest. Seda verist pakti võib lugeda II maailmasõja vallapäästjaks. Seega meenutame Jossif Stalini Euroopa

Postitus Stalin 1939. aasta augustis: Saksamaa annab meile täieliku tegevusvabaduse Balti riikides ilmus Eesti Uudised.