Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (20.02.19)

Vastu võetud 20.02.2019 Jõustumise kp: 01.01.2021. Avaldamismärge: RT I, 19.03.2019, 1 https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019001

Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (20.02.19)

Vastu võetud 20.02.2019

Jõustumise kp: 01.01.2021. Avaldamismärge: RT I, 19.03.2019, 1

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019001