TÄNA AJALOOS | Eesti kohtus astus esimest korda kaitsjana üles naine

«Sõjaringkonnakohtu istumisel 20. skp. esines kohtu poolt määratud kaitsjana esimene naisadwokaat wan. adw. abi neiu D. Lippand. Naiskaitsja täitis oma peale pandud kohustused täiesti asjatundlikult,» seisab 1923. aasta novembris lakooniline...

TÄNA AJALOOS | Eesti kohtus astus esimest korda kaitsjana üles naine
«Sõjaringkonnakohtu istumisel 20. skp. esines kohtu poolt määratud kaitsjana esimene naisadwokaat wan. adw. abi neiu D. Lippand. Naiskaitsja täitis oma peale pandud kohustused täiesti asjatundlikult,» seisab 1923. aasta novembris lakooniline teade paljudes Eesti väljaannetes.