Tänasel vastupanuliikumise päeval meenutab Mart Niklus Linnamuuseumis võitlust okupatsiooniga

Linnamuuseum tähistab tänast vastupanuliikumise päeva kell 16 ajaloolase Agu Pajuri ettekandega Molotov-Ribbentropi pakti kohta. Samas vestleb teeneka vastupanuvõitleja Mart Niklusega Eesti Mälu Instituudi projektijuht Sergei Metlev.

Tänasel vastupanuliikumise päeval meenutab Mart Niklus Linnamuuseumis võitlust okupatsiooniga
Linnamuuseum tähistab tänast vastupanuliikumise päeva kell 16 ajaloolase Agu Pajuri ettekandega Molotov-Ribbentropi pakti kohta. Samas vestleb teeneka vastupanuvõitleja Mart Niklusega Eesti Mälu Instituudi projektijuht Sergei Metlev.