Tallinna teine lisaeelarve suunab enim lisavahendeid teede korrashoidu

Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule linna 2019. aasta teise lisaeelarve eelnõu, mille kohaselt suureneb linnaeelarve kogumaht 1,83 miljoni euro võrra.

Tallinna teine lisaeelarve suunab enim lisavahendeid teede korrashoidu
Tallinna linnavalitsus otsustas esitada linnavolikogule linna 2019. aasta teise lisaeelarve eelnõu, mille kohaselt suureneb linnaeelarve kogumaht 1,83 miljoni euro võrra.