TalTechi raport: Nurkse instituudi skandaali andsid panuse nigel suhtlus- ja juhtimiskultuur

Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi projektirahastamist uurinud komisjon toob lõppraportis välja, et projekti otseste ja kaudsete kulude raporteerimisel on eksitud, instituudisisene kommunikatsioon oli ebapiisav ning uurimisrühma...

TalTechi raport: Nurkse instituudi skandaali andsid panuse nigel suhtlus- ja juhtimiskultuur
Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse instituudi projektirahastamist uurinud komisjon toob lõppraportis välja, et projekti otseste ja kaudsete kulude raporteerimisel on eksitud, instituudisisene kommunikatsioon oli ebapiisav ning uurimisrühma liikmete rollid ei olnud piisava selgusega teadvustatud ja puudus ühine teadmine rühma koosseisust ja ülesannetest.