Tartu Vangla kinnipeetavalt võeti raadio käest ära

Seekord saatis meile mureliku kirja kodanik Tartu vanglast, kes väitis, et kinnipidamisasutus piirab tema õigusi ja keelab tal vanglas raadiot kuulata.

Tartu Vangla kinnipeetavalt võeti raadio käest ära
Seekord saatis meile mureliku kirja kodanik Tartu vanglast, kes väitis, et kinnipidamisasutus piirab tema õigusi ja keelab tal vanglas raadiot kuulata.