Tele2 hakkab pakkuma teenust kõigis Elektrilevi kiire interneti võrgualades

“Valguskaablil põhineva interneti puhul on tegemist ühendusega, mille stabiilsus ei sõltu enam niivõrd ilmast, levist ega teistest kasutajatest samas piirkonnas. Tarbija jaoks tähendab see seega veelgi kiiremat ja paremat internetti ning suuremaid üles- ja allalaadimiskiiruseid,” sõnas Tele2 Eesti tehnoloogiaüksuse juht Tanel Sarri.

Tele2 hakkab pakkuma teenust kõigis Elektrilevi kiire interneti võrgualades
Pilt

Sarri sõnul on prioriteediks kiire interneti võimalikult paljude klientideni toimetamine, seepärast on Tele2 valmis teenust pakkuma kõigis piirkondades, kuhu Elektrilevi valguskaablivõrk ulatub. Esimesed piirkonnad, kuhu võrku rajama hakatakse ning mille elanikud teenusega liituda saavad, on Alutaguse, Jõelähtme, Mustvee ja Valga.

Tele2 hakkab rajatava valguskaabli piirkonnas pakkuma internetipakette kiirusega 100, 500 ja 1000 megabiti sekundis. Teenusega liitumiseks saab täita Tele2 kodulehel ankeedi, mille järel kliendiga ühendust võetakse.

Elektrilevi võrguga liitumine maksab kliendile ühekordse liitumistasuna 199 eurot. Seejuures tuuakse sidevõrk õhuliini või maakaablina maja fassaadini, harvemal juhul kinnistu piirini.

Elektrilevi üle-Eestilise kiire interneti võrgu rajamise käigus plaanitakse järgmise 5 aasta jooksul viia ühendus ligikaudu 200 000 kodu või ettevõtteni ning katta kokku 13 piirkonda üle Eesti. Võrgus hakkab teenust pakkuma kokku 12 operaatorit.

Tele2