Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas läbirääkimine NSV Liiduga nahka läks

7. augustil 1990 tegi Eesti ülemnõukogu otsuse Eesti vabariigi ja NSV Liidu suhetest. Tulevastel läbirääkimistel Moskvaga otsustati võtta aluseks Tartu rahuleping koos teiste kehtivate lepingutega, mis sõlmiti enne 6. augustit 1940, ning tunnistati...

Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas läbirääkimine NSV Liiduga nahka läks
7. augustil 1990 tegi Eesti ülemnõukogu otsuse Eesti vabariigi ja NSV Liidu suhetest. Tulevastel läbirääkimistel Moskvaga otsustati võtta aluseks Tartu rahuleping koos teiste kehtivate lepingutega, mis sõlmiti enne 6. augustit 1940, ning tunnistati NSV Liidu armee viibimine Eesti territooriumil meie suveräänsete õiguste rikkumiseks.