Tööinspektsiooni kiri pani kaubaveofirmad töötajate palka tõstma

Tööinspektsioon saatis mullu koos maksu- ja tolliametiga märgukirjad 1406 kaubaveo ettevõttele, kelle palgatase jäi alla kollektiivlepingus sätestatud alampalga nõude ehk 620 euro. Kuue kuu järel on palk tõusnud pooltel kirja saanud ettevõtete töötajatel.

Tööinspektsiooni kiri pani kaubaveofirmad töötajate palka tõstma
Tööinspektsioon saatis mullu koos maksu- ja tolliametiga märgukirjad 1406 kaubaveo ettevõttele, kelle palgatase jäi alla kollektiivlepingus sätestatud alampalga nõude ehk 620 euro. Kuue kuu järel on palk tõusnud pooltel kirja saanud ettevõtete töötajatel.