Töötasude maksmise põhimõtted määrab palgajuhend

Töötasude maksmise põhimõtted ja regulatsioonid määratakse kindlaks palgajuhendis. Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend on kinnitatud Jõhvi vallavolikogu 21. märtsi 2013 määrusega nr 114.

Töötasude maksmise põhimõtted määrab palgajuhend
Töötasude maksmise põhimõtted ja regulatsioonid määratakse kindlaks palgajuhendis. Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend on kinnitatud Jõhvi vallavolikogu 21. märtsi 2013 määrusega nr 114.