Töötus on kasvamas, huvi Töötukassa koolituste vastu suur

Kolmandas kvartalis oli töötuna registreeritud keskmiselt 31 487 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,8 protsenti. Eelmise aasta kolmandas kvartalis oli see näitaja 4,5 protsenti. Enam on suurenenud nende registreeritud...

Töötus on kasvamas, huvi Töötukassa koolituste vastu suur

Kolmandas kvartalis oli töötuna registreeritud keskmiselt 31 487 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,8 protsenti. Eelmise aasta kolmandas kvartalis oli see näitaja 4,5 protsenti. Enam on suurenenud nende registreeritud töötute arv, kelle töövõime ei ole vähenenud. Registreeritud töötuse määr oli kolmandas kvartalis kõrgeim Ida-Virumaal (9 protsenti) ning madalaim Hiiumaal (2,7 protsenti).  Eelmise aastaga […]

The post Töötus on kasvamas, huvi Töötukassa koolituste vastu suur appeared first on Lõunaeestlane.