Üheksal Euroopa Komisjoni kandidaadil paluti finantsdeklaratsioone täpsustada

Üheksa Euroopa Komisjoni voliniku kandidaati on saanud Euroopa Parlamendi õigusasjade komiteelt noomituse puuduliku finantsdeklaratsiooni eest. Poola uudisteportaali andmetel on nende hulgas ka Kadri Simson.

Üheksal Euroopa Komisjoni kandidaadil paluti finantsdeklaratsioone täpsustada
Üheksa Euroopa Komisjoni voliniku kandidaati on saanud Euroopa Parlamendi õigusasjade komiteelt noomituse puuduliku finantsdeklaratsiooni eest. Poola uudisteportaali andmetel on nende hulgas ka Kadri Simson.