Ülejõe õpilaste veeteemaline uurimistöö jäi üleriigilisel konkursil silma

MTÜ Ökokrati ja puhta vee teemapargi korraldatud üleriigilisel üliõpilaste ja õpilaste veealaste uurimistööde konkursil nappis osalejaid. Ühena viie seas lõi kaasa Pärnu Ülejõe põhikooli rühm, kelle töö osutus vanuseastme parimaks.

Ülejõe õpilaste veeteemaline uurimistöö jäi üleriigilisel konkursil silma
MTÜ Ökokrati ja puhta vee teemapargi korraldatud üleriigilisel üliõpilaste ja õpilaste veealaste uurimistööde konkursil nappis osalejaid. Ühena viie seas lõi kaasa Pärnu Ülejõe põhikooli rühm, kelle töö osutus vanuseastme parimaks.