„Vaadake ette, see on pedofiil!“ Inimesed mõistavad sotsiaalmeedias süüdimatult omakohut

Sotsiaalmeedia populaarsuse kasvuga on sagenenud juhtumid, võetakse endale sotsiaalmeedias nii politsei, prokuratuuri kui ka kohtu roll, samas kui isehakanud kohtumõistjate pärast kannatanud tembeldatakse sageli alusetult vargaks või pedofiiliks. 

„Vaadake ette, see on pedofiil!“ Inimesed mõistavad sotsiaalmeedias süüdimatult omakohut
Sotsiaalmeedia populaarsuse kasvuga on sagenenud juhtumid, võetakse endale sotsiaalmeedias nii politsei, prokuratuuri kui ka kohtu roll, samas kui isehakanud kohtumõistjate pärast kannatanud tembeldatakse sageli alusetult vargaks või pedofiiliks.