Väike-Maarja vald soovib elanike tagasisidet

Väike-Maarja vald korraldab elanike seas rahuloluküsitlust, et selgitada välja, kuivõrd on kohalikud elanikud rahul eluoluga omavalitsuses.

Väike-Maarja vald soovib elanike tagasisidet
Väike-Maarja vald korraldab elanike seas rahuloluküsitlust, et selgitada välja, kuivõrd on kohalikud elanikud rahul eluoluga omavalitsuses.