Valga valla sotsiaalhoolekandes on järgmisel aastal muutusi

Valga vallavolikogu 25. oktoobri istungil arutati ühe vallale olulise teemana sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmist. Põhijoontes jääb korraldus tuleval aastal samasuguseks nagu täna. Muudatused puudutavad vaid osa teenuseid. Sotsiaalhoolekandelise...

Valga valla sotsiaalhoolekandes on järgmisel aastal muutusi

Valga vallavolikogu 25. oktoobri istungil arutati ühe vallale olulise teemana sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmist. Põhijoontes jääb korraldus tuleval aastal samasuguseks nagu täna. Muudatused puudutavad vaid osa teenuseid. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord paneb Valga vallavalitsuse info kohaselt paika sotsiaaltoetuste suurused ja nende maksmise tingimused, samuti sotsiaalteenuste osutamise korra. Kõige rohkem makstakse välja toimetulekutoetusi. 2019. aastal […]

The post Valga valla sotsiaalhoolekandes on järgmisel aastal muutusi appeared first on Lõunaeestlane.