Valga vallavalitsusse asus meediaspetsialistina tööle Teve Rajamets

Valga vallavalitsusse asus meediaspetsialistina tööle Teve Rajamets
15. maist töötab Valga vallavalitsuses meediaspetsialistina Teve Rajamets.